ZPD | Rīgas Valsts vācu ģimnāzija - labākā skola Latvijā kvalitatīvas izglītības iegūšanai
 
Nāc pie mums
7.-9.klae Angļu v. programma Vācu v. programma Matemātikas programma Vispārizglītojošā progr. 10.-12.klae Angļu v. programma Vācu v. programma Matem. un inform. progr. Dabaszinību programma Vispārizglītojošā progr.
LV | DE | EN | RU
Šodien
Piektdiena, 23. marts.
Vārdadiena: Žanna, Žanete, Mirdza
Pieteikties sistēmai
Ienāc ar draugiem.lv pasi
draugiem.lv
Skolēnu padome
Dzimšanas dienas
Skolotāji
Šodien:
Gunita Savrinoviča 8c
Rīt:
Aija Zvaigzne
Tuvākā(25. marts):
Vita Upmale 12b
Skolēni
Šodien:
Rūdolfs Toms Mežulis 8a
Elīza Gerda Kaņepa 8a
Rīt:
Sintija Ceriņa 12b
Tuvākā(25. marts):
Edvards Edgars Saulīte - Zvaigzne 12b
Meklēt www.rvvg.lv
Jautājiet
par:
Vārds:
Jūsu e-pasts:
jautājums:

Jaunākais albums

Pēdējais zvans 2013


Septembris

Iesakām...

RD Ētikas kodekss


Statistika
Kopā:89599
Vakar:55
Šodien:51
Online:9
Reģistrētie online:0


Zinātniski pētnieciskās darbības plānojums 2012./2013. m.g.

Piedāvātās tēmas || Valsts ZPD tēmas

10. klase

Izpratnes veidošana par pētnieciskā, un zinātniski pētnieciskā darba būtību, kategorijām, struktūru, prasībām darba noformējumam.

Iepazīšanās ar dažādu zinātņu nozaru pārstāvjiem.Priekšstata veidošana par jomu, kurā vēlētos rakstīt darbu.

Līdzdalība Latvijas Vēstures skolotāju biedrības un starptautiskā Eustory tīkla (Eustory – History Network of Young Europeans) organizētajā starptautiskajā konkursā „Vēsture ap mums” (Konkursa iniciators Eiropas mērogā ir Kerbera fonds (Körber Stiftung) Vācijā).

10.klase

16.janvāra prezentācija

 • 27.02 - Audzinātāja stunda - veltīta ZPD
 • līdz 22.02 - Pedagogi iesniedz iespējamās ZPD jomas Z.Jakovicai
 • līdz 1.03. - ZPD tēma jāsaskaņo ar darba vadītāju.
 • 4.-18.03 - ZPD tēmas reģistrācija mājaslapā.
 • 27.05(dienai beidzoties) - Elektroniski jāiesniedz, atbilstoši noformēta, viena A4 lpp. ar tēmas izvēles pamatojumu, aktualitāti un literatūras sarakstu:
  • Darba vadītājam
  • Klases audzinātājam
  • Sk. Zanei Jakovicai
 • 28.05 - ZPD vadītājs izliek semestra vērtējumus.
 • Tēmas reģistrācija 10.klasēm šeit.

11. klase

Līdz 2012. gada decembra beigām:

 • izvēlēties darba tēmu,
 • izvēlēties darba vadītāju,
 • precizēt tēmu kopīgi ar darba vadītāju,
 • elektroniski pieteikt darbu skolas mājas lapā,
 • ar darba vadītāju saskaņots literatūras un avotu saraksts,
 • ar darba vadītāju saskaņots darba plāns.
Pamatojoties uz paveikto tiek izlikts I semestra vērtējums - "i" vai "ni".
 • Līdz 2013. gada 14. janvārim jābūt uzrakstītam un saskaņotam ar darba vadītāju melnrakstam
 • Līdz 2013. gada 28. janvārim jābūt uzrakstītam un iesniegtam darba vadītājam tīrrakstam (iesiets)
 • I atlases kārta 28.01.- 06.02. 2013.- darbu vērtē vadītājs
 • II atlases kārta 07.02.- 15.02. 2013. priekšaizstāvēšanās – mācību priekšmetu stundās
 • III atlases kārta – skolas zinātniskie lasījumi – 18.02. – 22.02.2013. Šai kārtai izvirzīti labākie darbi, aizstāvēšana notiek sekcijās, sekcijas ietvaros nepieciešama tās pašas sekcijas audzēkņa rakstiska recenzija

N.B.

 • Anotācijai jābūt latviešu valodā un vienā no svešvalodām
 • Pilnībā pabeigts darbs iesniedzams tikai iesietā veidā (spirāle, ...)
 • Katrs audzēknis recenzē cita audzēkņa darbu (sekcijas ietvaros)
 • Termiņi:
  • līdz 2012.g. decembra beigām – jāsaskaņo plāns ar darba vadītāju,
  • līdz 14.01.2013. – darba vadītājam jāuzrāda melnraksts, (elektroniski vai izprintēts, jāvienojas ar darba vadītāju)
  • 28.01.2013. – darba vadītājam jāiesniedz pilnībā pabeigts, iesiets darbs (1 eks. + CD)
  • 07.02. – 13.02.2013. – skolas zinātniskie lasījumi, darbs sekcijās
  • 14.02.-15.02.2013. – konsultācijas skolas zinātniskajai konferencei izvirzītajiem (audzēkņiem jāsaskaņo ar darba vadītāju un klases audzinātāju)
  • 18.02. – 22.02.2013. – skolas zinātniskie lasījumi, darbs sekcijās
  • 25.02.-26.02.2013. – konsultācijas Rīgas pilsētas zinātniskajai konferencei izvirzītajiem (audzēkņiem jāsaskaņo ar darba vadītāju un klases audzinātāju)
  • 27.02. – 28.02.2013. – skola iesniedz pilsētas konferencei pieteikumu, darbus un CD

Interesanti materiāli - AVĢ skolotājas A.Vanagas ZPD_2011 || Padomi

Latvijas 35. skolēnu zinātniskās konferences nolikums.

ZPD norise Rīgā

Noderīga prezentācija

ZPD sekciju darbs

Rīgas ZPD nolikums

RVVĢ ZPD nolikums - spēkā no 2012./2013. m.g.

Tēmas reģistrācija 11.klase (+ gala vērtējums).

e-klase Apache PHP MySQL JQuery Ubuntu ISPConfig
Āgenskalna iela 21a, Rīga, LV-1007 | Tālr.: 67611146 | Fakss: 67619508 | e-pasts: rvvg@riga.lv | Administrators:info_skolotajs@inbox.lv
Seko mums