dsd | Rīgas Valsts vācu ģimnāzija - labākā skola Latvijā kvalitatīvas izglītības iegūšanai
 
Nāc pie mums
7.-9.klae Angļu v. programma Vācu v. programma Matemātikas programma Vispārizglītojošā progr. 10.-12.klae Angļu v. programma Vācu v. programma Matem. un inform. progr. Dabaszinību programma Vispārizglītojošā progr.
LV | DE | EN | RU
Šodien
Piektdiena, 23. marts.
Vārdadiena: Žanna, Žanete, Mirdza
Pieteikties sistēmai
Ienāc ar draugiem.lv pasi
draugiem.lv
Skolēnu padome
Dzimšanas dienas
Skolotāji
Šodien:
Gunita Savrinoviča 8c
Rīt:
Aija Zvaigzne
Tuvākā(25. marts):
Vita Upmale 12b
Skolēni
Šodien:
Rūdolfs Toms Mežulis 8a
Elīza Gerda Kaņepa 8a
Rīt:
Sintija Ceriņa 12b
Tuvākā(25. marts):
Edvards Edgars Saulīte - Zvaigzne 12b
Meklēt www.rvvg.lv
Jautājiet
par:
Vārds:
Jūsu e-pasts:
jautājums:

Jaunākais albums

Pēdējais zvans 2013


Septembris

Iesakām...

RD Ētikas kodekss


Statistika
Kopā:89599
Vakar:55
Šodien:51
Online:11
Reģistrētie online:0


­im22506898ec06cc002

Eksāmens A2/B1 līmenī (DSD 1) sastāv no četrām daļām. Tās ir:

1. lasīšanas izpratne; 5 daļas, kopā 60 minūtes;
2. klausīšanās izpratne; 5 daļas, kopā 40 minūtes;
3. rakstveida komunikācija; teksta produkcija, 75 minūtes;
4. mutvārdu komunikācija; 15 minūtes.


Eksāmens B2/C1 līmenī (DSD 2) sastāv no četrām daļām. Tās ir:

1. lasīšanas izpratne; 4 daļas, kopā 75 minūtes;
2. klausīšanās izpratne; 3 daļas, kopā 40 minūtes;
3. rakstveida komunikācija; teksta produkcija, 120 minūtes;
4. mutvārdu komunikācija; 20 minūtes gatavošanās laiks, 20 minūtes eksaminēšanas laiks.

Katrā daļā var iegūt maksimāli 24 punktus.

DSD 1
Eksāmens tiek kārtots kā A2/B1 līmeņa eksāmens. Sasniegtie līmeņi katrā daļā tiek diplomā uzrādīti atsevišķi. DSD 1 diplomu iegūst tad, ja visās daļās sasniegts B1 līmenis. DSD A2 diplomu iegūst tad, ja visās daļās sasniegts vismaz A2 līmenis, bet visās nav iegūts B1 līmenis.

DSD 2
Eksāmens tiek kārtots kā B2/C1 līmeņa eksāmens. Sasniegtie līmeņi katrā daļā tiek diplomā uzrādīti atsevišķi.DSD 2 diplomu iegūst tas, kurš visās daļās ir sasniedzis vismaz B2 līmeni.

Zemākais punktu skaits, ar kuru daļā ir sasniegts minimālais daļas nokārtošanas līmenis, ir 8 punkti.

Augstāko iespējamo līmeni iegūst, ja sasniegti:

 • lasīšanas izpratnes daļā 14 punkti,
 • klausīšanās izpratnes daļā 14 punkti,
 • rakstveida komunikācijā 12 punkti;
 • mutvārdu komunikācijā 12 punkti.

Eksāmenu B2/C1 līmenī atļauts kārtot audzēkņiem,

1. kuriem 11. klases gada atzīme vācu valodā ir ne zemāka par ,,6”;
2. kuri veiksmīgi nokārtojuši atlases darbu aprīlī – maijā.

Atlases darbu maijā kārto tie 10. un 11.klašu audzēkņi, kuri 12.klasē vēlas kārtot starptautisko vācu valodas eksāmenu.

Atlases darba uzbūve:

10.klasei:

 1. klausīšanās izpratne;
 2. lasīšanas izpratne;
 3. valodas lietojums (gramatika).

11.klasei:

 1. klausīšanās izpratne;
 2. lasīšanas izpratne;
 3. rakstveida komunikācija.

2011./2012.mācību gadā noteikts šāds darba grafiks:

9.klases audzēkņiem (DSD 1)

 • pieteikšanās līdz 15.01.2012.
 • rakstiskais eksāmens 26.03.2012,
 • mutvārdu eksāmens 27.03. – 20.04.2012.

10.klases audzēkņiem (DSD 2)

 • līdz 20.04.2012 pieteikšanās atlases darbam;
 • 25.- 27.04.2012 atlases darbs 10. klases audzēkņiem.

11. klases audzēkņiem (DSD 2)

 • līdz 20.04.2012 pieteikšanās atlases darbam;
 • 25.- 27.04.2012 atlases darbs 11.klases audzēkņiem;
 • līdz 28.05.2012 pieteikšanās eksāmenam 2011./2012. mācību gadā un tēmas izvēle;
 • līdz 01.11.2012 materiālu vākšana un materiālu mapes par tēmu izveidošana;
 • līdz rudens brīvlaikam referāta par tēmu iesniegšana;
 • līdz eksāmena rakstiskajai daļai prezentācijas sagatavošana;
 • decembris eksāmena rakstiskā daļa;
 • līdz janvārim prezentācijas un tēmas pilnveide un papildināšana;
 • janvāris eksāmena mutvārdu daļa.

12.klases audzēkņiem (DSD 2)

 • materiālu mapes par mutvārdu daļas tēmu veidošana līdz 04.11.2011
  • Mapes sastāvā jābūt:
   • Tēmai un skaidrojumam par to, kāpēc izvēlēta tieši šī tēma,
   • Tēmas plānam,
   • Satura kopsavilkumam (1 - 2 DIN A-4 formāta lapas, datorrakstā,
   • Precīzam izmantoto avotu sarakstam;
 • referāta par tēmu iesniegšana eksaminētājam, par konkrētu termiņu vienoties ar savu skolotāju;
 • 06.12.2011 eksāmena rakstiskā daļa un piloteksāmens audzēkņiem. Piloteksāmenā obligāti jāpiedalās visiem audzēkņiem, kuri kārto eksāmenu.
 • līdz eksāmena rakstiskajai daļai (06.12.2011) mutvārdu daļas prezentācijas sagatavošana;
 • līdz janvārim prezentācijas un tēmas pilnveide un papildināšana;
 • 16. – 19.01.2012 eksāmena mutvārdu daļa.

Lai sagatavotos eksāmenam, var izmantot materiālus, kuri atrodas:
http://www.auslandsschulwesen.de/cln_100/nn_1454974/Auslandsschulwesen/DASAN/DSD/Modellsaetze/node.html?__nnn=true

e-klase Apache PHP MySQL JQuery Ubuntu ISPConfig
Āgenskalna iela 21a, Rīga, LV-1007 | Tālr.: 67611146 | Fakss: 67619508 | e-pasts: rvvg@riga.lv | Administrators:info_skolotajs@inbox.lv
Seko mums