partneri | Rīgas Valsts vācu ģimnāzija - labākā skola Latvijā kvalitatīvas izglītības iegūšanai
 
Nāc pie mums
7.-9.klae Angļu v. programma Vācu v. programma Matemātikas programma Vispārizglītojošā progr. 10.-12.klae Angļu v. programma Vācu v. programma Matem. un inform. progr. Dabaszinību programma Vispārizglītojošā progr.
LV | DE | EN | RU
Šodien
Piektdiena, 23. marts.
Vārdadiena: Žanna, Žanete, Mirdza
Pieteikties sistēmai
Ienāc ar draugiem.lv pasi
draugiem.lv
Skolēnu padome
Dzimšanas dienas
Skolotāji
Šodien:
Gunita Savrinoviča 8c
Rīt:
Aija Zvaigzne
Tuvākā(25. marts):
Vita Upmale 12b
Skolēni
Šodien:
Rūdolfs Toms Mežulis 8a
Elīza Gerda Kaņepa 8a
Rīt:
Sintija Ceriņa 12b
Tuvākā(25. marts):
Edvards Edgars Saulīte - Zvaigzne 12b
Meklēt www.rvvg.lv
Jautājiet
par:
Vārds:
Jūsu e-pasts:
jautājums:

Jaunākais albums

Pēdējais zvans 2013


Septembris

Iesakām...

RD Ētikas kodekss


Statistika
Kopā:89599
Vakar:55
Šodien:51
Online:13
Reģistrētie online:0
Skolas specializācija vācu valodā kopš 1962. gada veicina sadraudzību ar Vāciju. Pirmā partnerskola ir Rostokas Herdera vārdā nosauktā vidusskola (Herder-EOS).

Ar 1990. gadu izveidojas sadarbība ar Floto pilsētas Vēzeres ģimnāziju (Weser-Gymnasium der Stadt Vlotho), un ar J.Kristofora skolu Fersmoldā (Johannes-Christophorus-Schule Versmold). Tiek īstenoti starptautiski projekti mūzikā, kā arī jauniešu dzīves izpēte Vācijā un Latvijā. Vēzeres ģimnāzijas audzēkņu koris piedalās Latvijas Skolu jaunatnes 7. dziesmu un deju svētkos. Sadarbībā ar Fersmoldas skolēniem un pedagogiem tiek pētītas baltvācu kultūras saknes Rīgā 30-tajos gados un noorganizēts pirmais starptautiskais seminārs vēsturē skolēniem, piedaloties Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes mācību spēkiem. Notiek pirmā skolotāju apmaiņa. 1997.gadā, pateicoties J.Keplera ģimnāzijai Leonbergā (Johannes Kepler Gymnasium Leonberg) un Vēzeres ģimnāzijai, tiek īstenots studiju brauciens pa Vācijas dienvidiem un vēlāk starptautisks projekts, salīdzinot izglītības sistēmas Vācijā un Latvijā. 2000. gada vasarā notiek otrais studiju brauciens ar galamērķi EXPO 2000 Hanoverē.

No 1996. gada skolai ir kontakti ar Vīnes Kollegium Kalksburg skolotāju Volfgangu Ludvigu (Wolfgang Ludwig), kurš vairākkārt ir viesojies Rīgā, vadot ģeogrāfijas stundas vidusskolas audzēkņiem un seminārus vācu valodas skolotājiem. Pateicoties minētai sadarbībai skolēniem ir bijusi iespēja piedalīties konkursā, veltītam Austrijas tūkstošgadei un vienam audzēknim un vienai skolotājai iepazīties ar mācību procesu Austrijā.
Pēc Latvijas un Vācijas starpvalstu līguma skolā strādā kolēģi no Vācijas:

1992. - 1998. gads - Antje Albrehta (Antje Albrecht),
1998. - 2000. gads - Bernds Meisterfelds (Bernd Meisterfeld),
1999. - 2001. gada februāris - Betina Lampe (Bettina Lampe),
2001. - 2002. gads - Bruno Mihelsons (Bruno Michelsohn),
2001. gads (februāris-maijs) - Marlene Zīkmane (Marlen Siekmann),
2001. - 2002. gads - Dītmārs Hercs (Dietmar Herz),
2001. - 2004. gads - Amīna Dīle (Amina Diehl),
2002. - 2004. gads - Kristofs Bartels (Christoph Barthel),
no 2004. Ilze veicere (Ilse Schweizer).

Skolai ir izveidojies ļoti labs kontakts ar Rīgas Gētas institūta darbiniekiem. Audzēkņi un pedagogi izmanto institūta bibliotēkas pakalpojumus, piedāvāto plašo kultūras programmas klāstu kā arī pedagogu tālākizglītības iespējas Latvijā un Vācijā.

Skola ir Latvijas Gētes biedrības kolektīvais biedrs, sadarbībā ar kuru skolas audzēknes, piedaloties radošo darbu un projektu konkursos, ieguva iespēju 1999. un 2001. gadā apmeklēt Veimāru.
e-klase Apache PHP MySQL JQuery Ubuntu ISPConfig
Āgenskalna iela 21a, Rīga, LV-1007 | Tālr.: 67611146 | Fakss: 67619508 | e-pasts: rvvg@riga.lv | Administrators:info_skolotajs@inbox.lv
Seko mums