programmas | Rīgas Valsts vācu ģimnāzija - labākā skola Latvijā kvalitatīvas izglītības iegūšanai
 
Nāc pie mums
7.-9.klae Angļu v. programma Vācu v. programma Matemātikas programma Vispārizglītojošā progr. 10.-12.klae Angļu v. programma Vācu v. programma Matem. un inform. progr. Dabaszinību programma Vispārizglītojošā progr.
LV | DE | EN | RU
Šodien
Piektdiena, 23. marts.
Vārdadiena: Žanna, Žanete, Mirdza
Pieteikties sistēmai
Ienāc ar draugiem.lv pasi
draugiem.lv
Skolēnu padome
Dzimšanas dienas
Skolotāji
Šodien:
Gunita Savrinoviča 8c
Rīt:
Aija Zvaigzne
Tuvākā(25. marts):
Vita Upmale 12b
Skolēni
Šodien:
Rūdolfs Toms Mežulis 8a
Elīza Gerda Kaņepa 8a
Rīt:
Sintija Ceriņa 12b
Tuvākā(25. marts):
Edvards Edgars Saulīte - Zvaigzne 12b
Meklēt www.rvvg.lv
Jautājiet
par:
Vārds:
Jūsu e-pasts:
jautājums:

Jaunākais albums

Pēdējais zvans 2013


Septembris

Iesakām...

RD Ētikas kodekss


Statistika
Kopā:89599
Vakar:55
Šodien:50
Online:1
Reģistrētie online:0


Rīgas Valsts vācu ģimnāzija 2013./2014.mācību gadā piedāvā apgūt 4 pamatizglītības 2. posma (7. – 9.klase) programmas un 5 vispārējās vidējās izglītības programmas.

 1. pamatizglītības posmā:
  • pamatizglītības 2. posma (7. - 9.klase) izglītības programma;
  • pamatizglītības 2. posma (7. - 9.klase) izglītības programma (padziļināta vācu valodas apguve);
  • pamatizglītības 2. posma (7. - 9.klase) izglītības programma (padziļināta angļu valodas apguve);
  • pamatizglītības 2. posma (7. - 9.klase) izglītības programma (padziļināta matemātikas apguve);
 2. vispārējās vidējās izglītības posmā:
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā programma;
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā programma (padziļināta vācu valodas apguve);
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā programma (padziļināta angļu valodas apguve);
  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (padziļināta bioloģijas un ķīmijas apguve);
  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (padziļināta matemātikas un informātikas apguve).

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija kopš 1962.gada piedāvā apgūt vācu valodu pēc padziļinātas svešvalodu apmācības programmas. Mūsu skola ir viena no retajām Latvijas mācību iestādēm, kura joprojām piedāvā apgūt vācu valodu arī kā pirmo svešvalodu.

Vācu valodas programmas 7. – 9. klasē izglītojamie paralēli vācu valodai apgūst otro svešvalodu (krievu valodu vai angļu valodu), kā arī tiek piedāvāta iespēja fakultatīvi apgūt trešo svešvalodu.

Angļu valodas programmas 7. – 9. klasē izglītojamie paralēli angļu valodai apgūst otro svešvalodu (krievu valodu vai vācu valodu), kā arī tiek piedāvāta iespēja fakultatīvi apgūt trešo svešvalodu.

Abās pārējās pamatizglītības programmās kā pirmo svešvalodu var apgūt gan angļu, gan vācu valodu un kā otro svešvalodu papildus arī krievu valodu. Pamatizglītības matemātikas programmā ir palielināts stundu skaits matemātikas apguvē.

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija cenšas nodrošināt, lai izglītojamie, paralēli vispārējās vidējās izglītības apguvei, plašāk un dziļāk apgūtu valodas, kā arī ķīmiju, bioloģiju, matemātiku un informātiku; radīt iespējas veiksmīgai izglītības programmas apguvei un studijām dažādās Latvijas un ārvalstu augstskolās; veicināt skolēna konkurētspēju tālākās izglītības turpināšanai citā izglītības pakāpē, kā arī darba tirgū.

Kopš1997.gada Rīgas Valsts vācu ģimnāzija ir Vācu valodas otrās pakāpes diploma (B2/C1) eksāmena centrs izglītojamajiem no visas Latvijas. Iegūto diplomu atzīst Vācijas Izglītības ministru konference. Tas apliecina izglītojamo vācu valodas apguves līmeni, kas dod iespēju studēt Vācijas augstskolās bez īpašas valodu zināšanas apliecināšanas. Latvijas un Vācijas starpvalstu līguma ietvaros skolā regulāri strādā viesskolotāji no Vācijas. Vācu valodas otrās pakāpes diploma eksāmenu 12.klasē drīkst kārtot skolēni ar labām vācu valodas zināšanām.

Kopš 2012. gada skolēniem tiek dota iespēja kārtot starptautisko Vācu valodas pirmās pakāpes diploma (A2/B1) eksāmenu. Vācu valodas pirmās pakāpes diploma eksāmenu 9.klasē drīkst kārtot skolēni ar labām vācu valodas zināšanām. Iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas izglītojamie veiksmīgi izmanto un nostiprina daudzos starptautiskos un vietējos projektos.

e-klase Apache PHP MySQL JQuery Ubuntu ISPConfig
Āgenskalna iela 21a, Rīga, LV-1007 | Tālr.: 67611146 | Fakss: 67619508 | e-pasts: rvvg@riga.lv | Administrators:info_skolotajs@inbox.lv
Seko mums