uznemsana | Rīgas Valsts vācu ģimnāzija - labākā skola Latvijā kvalitatīvas izglītības iegūšanai
 
Nāc pie mums
7.-9.klae Angļu v. programma Vācu v. programma Matemātikas programma Vispārizglītojošā progr. 10.-12.klae Angļu v. programma Vācu v. programma Matem. un inform. progr. Dabaszinību programma Vispārizglītojošā progr.
LV | DE | EN | RU
Šodien
Piektdiena, 23. marts.
Vārdadiena: Žanna, Žanete, Mirdza
Pieteikties sistēmai
Ienāc ar draugiem.lv pasi
draugiem.lv
Skolēnu padome
Dzimšanas dienas
Skolotāji
Šodien:
Gunita Savrinoviča 8c
Rīt:
Aija Zvaigzne
Tuvākā(25. marts):
Vita Upmale 12b
Skolēni
Šodien:
Rūdolfs Toms Mežulis 8a
Elīza Gerda Kaņepa 8a
Rīt:
Sintija Ceriņa 12b
Tuvākā(25. marts):
Edvards Edgars Saulīte - Zvaigzne 12b
Meklēt www.rvvg.lv
Jautājiet
par:
Vārds:
Jūsu e-pasts:
jautājums:

Jaunākais albums

Pēdējais zvans 2013


Septembris

Iesakām...

RD Ētikas kodekss


Statistika
Kopā:89599
Vakar:55
Šodien:51
Online:10
Reģistrētie online:0


Uzņemšanas noteikumi
Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā izglītojamie tiek uzņemti konkursa kārtībā.
Neuzņem izglītojamos, kuriem kādā no mācību priekšmetiem vai valsts pārbaudes darbiem vērtējums ir zemāks par 4 ballēm.

Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) izglītības programmas, programmas kods 23011111
* vācu vai angļu valoda:
Iestājpārbaudījums vācu vai angļu valodā. Vērtējumam pārbaudījumā jābūt vismaz 6 balles.
Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas atklātās vācu vai angļu valodas olimpiādes 6. klasēm godalgoto vietu un atzinību ieguvēji tiek uzņemti ārpus konkursa un iestājpārbaudījumu nekārto.

* matemātika:
Konkursā tiek ņemti vērā vērtējumi matemātikā valsts pārbaudes darbā un gadā.

* vispārizglītojošā programma:
Konkursā tiek ņemti vērā vērtējumi valsts pārbaudes darbos latviešu valodā, matemātikā un gada vērtējums pirmajā svešvalodā.

 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, programmas kods 31011011
* vācu vai angļu valoda:
Iestājpārbaudījums vācu vai angļu valodā. Vērtējumam pārbaudījumā jābūt vismaz 6 balles.
Iestājpārbaudījums nav jākārto Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas atklātās olimpiādes vācu vai angļu valodā 9.klasēm godalgoto vietu ieguvējiem, kā arī, ja valsts pārbaudes darbā vācu vai angļu valodā saņemts vērtējums 7 balles un augstāk un mācību gada vērtējums vācu vai angļu valodā ir 6 balles un augstāks.
* vispārizglītojošā programma:
Konkursā tiek ņemti vērā vērtējumi valsts pārbaudes darbos matemātikā, latviešu valodā, Latvijas un pasaules vēsturē un svešvalodā.

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, programmas kods 31013011
* matemātika un informātika:
Konkursā tiek ņemti vērā vērtējumi matemātikā valsts pārbaudes darbā un gadā.

* bioloģija un ķīmija:
Konkursā tiek ņemti vērā vērtējumi valsts pārbaudes darbos matemātikā, latviešu valodā un vērtējumi gadā ķīmijā, fizikā un bioloģijā.


Pieteikšanās izvēlētajai programmai no 13. maija līdz 31. maijam (7.klases) vai 14. jūnijam (10.klases) elektroniski skolas mājas lapā http://www.rvvg.lv

6. klases liecību iesniegšana (kopija, uzrādot oriģinālu) konkursam notiek 2013.gada 3. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 15.00 (ja jākārto iestājeksāmens, tad no plkst. 9.00 līdz 11.00).

Apliecības par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksta kopiju (uzrādot oriģinālus) iesniegšana konkursam notiek 2013.gada 17.jūnijā no plkst. 9.00 līdz 15.00 (ja jākārto iestājeksāmens, tad no plkst. 9.00 līdz 11.00) un 18. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 13.00.

Iestājeksāmens vācu vai angļu valodā:
7. klase – 3. jūnijā plkst. 12.00
10. klase – 17.jūnijā plkst. 12.00

Uzņemšana ģimnāzijā un izglītojamo un viņu vecāku iepazīstināšana ar ģimnāzijas Iekšējās kārtības noteikumiem notiek:

  • pamatizglītības programmām 2013.gada 4.jūnijā no plkst. 10.00 līdz 19.00.
  • vispārējās vidējās izglītības programmām 2013.gada 19.jūnijā no plkst. 10.00 līdz 19.00.

Vecāki un izglītojamie savlaicīgi var iepazīties ar stundu skaita sadalījumu pa programmām:


e-klase Apache PHP MySQL JQuery Ubuntu ISPConfig
Āgenskalna iela 21a, Rīga, LV-1007 | Tālr.: 67611146 | Fakss: 67619508 | e-pasts: rvvg@riga.lv | Administrators:info_skolotajs@inbox.lv
Seko mums