IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBU VAR SKATĪT TIKAI REĢISTRĒTIE VECĀKI, SKOLĒNI UN PEDAGOGI